CSR

Start » CSR

CSR

Stosujemy dobre praktyki w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki przedsiębiorczość wywiera na środowisko i społeczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niekorzystne efekty działalności gospodarczej, a zarazem zapewnić  sprzyjające samorozwojowi warunki dla naszych pracowników.

 

Kapitał ludzki

Traktujemy pracowników z należnym im szacunkiem i dbamy o kształtowanie pozytywnych relacji w zespole.

Działamy zespołowo. W każdym miesiącu organizujemy spotkania, podczas których informujemy pracowników o sytuacji firmy. Zbieramy opinie i sugestie dotyczące przyszłych działań. Zarządzamy firmą z udziałem całego zespołu.

Tworzymy optymalne warunki. Aranżujemy otoczenie w taki sposób, by umożliwiało efektywną i komfortową pracę. Wybieramy meble pozwalające przyjąć zdrową pozycję ciała, a także monitory neutralne dla oczu. Zapewniamy nowoczesne wyposażenie sanitarne i bezpieczne otoczenie. Nalegamy na robienie regularnych przerw w pracy.

Wspieramy samorozwój. Prowadzimy analizy potrzeb szkoleniowych naszych pracowników i zapewniamy możliwość udziału w kursach. Promujemy aktywny tryb życia i właściwe odżywianie.

 

Ekologia

Uważamy, że każda, nawet najmniejsza firma powinna zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki ma na środowisko. We własnym zakresie dążymy do minimalizowania zużycia energii i ilości odpadów.

Jesteśmy energooszczędni. Korzystamy z energooszczędnych żarówek i unikamy pozostawiania włączonych sprzętów, gdy nie są wykorzystywane.

Oszczędzamy surowce. Drukujemy tylko niezbędne dokumenty i wykorzystujemy druk dwustronny. Staramy się nie używać w biurze opakowań jednorazowych. Promujemy wśród pracowników korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz ekologiczną jazdę samochodem.

Wspieramy recykling odpadów. Sortujemy odpady, a niektóre z nich samodzielnie przekazujemy do recyklingu. Zużyty sprzęt elektroniczny oddajemy do właściwych punktów, dzięki czemu podzespoły mogą zostać rozebrane w celu odzyskania surowców.

 

Etyczny biznes

Wierzymy, że uczciwa konkurencja wspiera rozwój gospodarki. Pozyskujemy zaufanie klientów dzięki przejrzystości i dobrym praktykom biznesowym.

Zapewniamy przejrzystość informacji. Przedstawiamy ofertę w precyzyjny sposób i działamy na podstawie umów. Rozliczamy się dokładnie, w oficjalny sposób. Informujemy klienta o wszystkich działaniach i uprzedzamy o ewentualnych dodatkowych kosztach.

Jesteśmy kompetentni. Zatrudniamy wyłącznie specjalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami. Nie dopuszczamy do sytuacji, w których za realizację usługi odpowiadałyby osoby o niewystarczających kompetencjach. Prowadzimy audyty skuteczności systemu obsługi klienta.

Wspieramy zdrową konkurencję. Stosujemy wyłącznie dobre praktyki w takich obszarach, jak pozyskiwanie informacji, reklama czy SEO.

 

Działania społeczne

Wykorzystujemy nasz zasięg i środki, aby pomagać potrzebującym i dbać o dziedzictwo kulturowe.

Wspieramy organizacje charytatywne. Przekazujemy środki m.in. na akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, a także na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Finansujemy utrzymanie zabytków. Współpracujemy z Austriackim Czarnym Krzyżem, Towarzystwem Współpracy Europejskiej oraz samorządami terytorialnymi, wspierając inicjatywy rewitalizacji cmentarzy wojennych. Dzięki naszym staraniom udało się kompleksowo odrestaurować już dziewiętnaście nekropoli.

 

Zachęcamy naszych partnerów, klientów i konkurencję do stosowania podobnych praktyk.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka Cookies